Voorwaarden gebruik van deze website

Disclaimer

Artikel 1

De diensten op de website worden niet aangeboden aan personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt. Deze website Gezond-en-snel-afvallen.nl is een website van Fair Promotions, Molenweg 2, 4698 AX te Oud-Vossemeer.

Artikel 2

Klachten over de diensten welke worden aangeboden op deze website en aanverwante websites zoals duurzaam-toerisme.com, detox-reizen.nl, groepsreis-groepsreizen.nl, afval vakantie.nl, singlereizen-online, gezond-en-snel-afvallen.nl enzovoort kunnen schriftelijk worden gemeld bij Duurzaam Toerisme,  Molenweg 2, 4698 AX, Oud-Vossemeer

Klachten worden, indien mogelijk, afgehandeld binnen 30 dagen.

Artikel 3

De inlichtingen en diensten die op de website voorkomen, kunnen onjuistheden, onvolkomenheden of tikfouten bevatten. Fair Promotions is niet aansprakelijk voor degelijke fouten of onvolkomenheden.

Wij kunnen nooit garanderen dat de gegevens op de website foutloos, up tot date zijn en correct zijn.

Wij streven er naar om de website en de diensten 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te houden maar kunnen deze toegankelijkheid niet garanderen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor virussen of spam die gebruiker heeft ontvangen doordat hij gebruik heeft gemaakt van de website.

Het gebruik van de website geschiedt voor rekening en risico van de gebruiker.

Wij kunnen niet garanderen dat de website 24 uur per dag online is

Wij zijn nooit aansprakelijk voor directe of indirecte schade of gevolgschade.

Artikel 4

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden tot vergoeding van de geleden schade.

Artikel 5

De teksten, foto’s, logo’s, handels- en domeinnamen op de website zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoren toe aan Fair Promotions. Het is strikt verboden om zonder schriftelijke voorafgaande toestemming deze informatie te gebruiken, reproduceren, aan te passen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Artikel 6

Wij zorgen ervoor dat de verzameling van uw persoonsgegevens voldoet aan de Wet Bescherming Persoongegevens. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de diensten van Fair Promotions en de aan deze gelieerde ondernemingen.

Artikel 7

De informatie op deze website over diëten, afslankmethodes, afslankmiddelen, recepten, voedingsmiddelen, voeding, voedingswaarden, voedingssupplementen en andere zaken, is mede afkomstig van externe bronnen en de juistheid en volledigheid van de informatie valt onder verantwoordelijk van deze partijen. Wij geven u op deze website geen advies om een bepaald dieet of afslankmethode te volgen of tot de aankoop van een bepaald product over te gaan. Indien u wilt gaan afvallen, afslanken, een bepaald dieet wilt gaan volgen of op een andere wijze aan uw gezondheid wilt gaan werken, adviseren wij u altijd contact op te nemen met uw huisarts, een diëtist(e) of andere specialist op het gebied van gezondheid en afvallen. Welke afslankmethode of afslankmiddelen voor u de beste zijn, is uw persoonlijke keuze. Wij sluiten iedere verantwoordelijk voor wat betreft uw keuzes en initiatieven volledig uit.

Artikel 8

Deze website is een initiatief van Fair Promotions, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24430085.

Artikel 9

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing.